ماشینه، Solenoids، ډرایور بورډونو / ماډلونو

موتور یو الکترومقناطيسي آله چې کولای شي بدلوي او یا د الکترو ټرننګ له قانون سره سم د برق د انرژۍ د انتقال ته اشاره کوي.

د فرعي کټګورۍ لخوا لټون